Tydzień freblowski w Pszczółkach

Myśl pedagogiczna F. Freobla, który za podstawową formę aktywności uważał zabawę, która winna prowadzić do wszechstronnego rozwoju i przygotowania do nauki. Zgodnie z tym co uważał, stworzył – Dary – to komplet materiałów dydaktycznych, w skład których wchodzi 14 drewnianych pudełek oraz siatka geometryczna.

Zestaw podstawowy to dary od 1 do 6. Tworzą je ułożone w zestawy materiały: wełniane piłki, drewniane klocki w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów. Są one stworzone z niezwykłą precyzją, gdyż Froebel był wykształconym architektem. Wykonane zaś ze zróżnicowanych materiałów: wełny, drewna oraz plastiku. Na tych zajęciach dzieci korzystały z Daru 1 – to 6 par wełnianych piłeczek na sznurkach w różnych kolorach: 3 pary w barwach podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i 3 pary w barwach pochodnych (pomarańczowa, zielona, fioletowa). Każda piłka ma średnicy 5 cm. Wszystkie piłki umieszczone są w drewnianym pudełku z zasuwaną pokrywą.

Za pomocą tego Daru 1 rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy barwy, poszukiwaliśmy podobnych kształtów i cech (kulista, lekka, okrągła), określaliśmy kierunki, w jakich toczy się piłka, jej położenia (blisko, daleko, wysoko, nisko i ruchy (toczy się, turla, spada, skacze). Wykorzystując do zabaw wierszyki i piosenki wzbogacaliśmy słownik dziecka, dokonaliśmy pamięć i rozwijaliśmy umiejętność pracy w grupie.

Zajęcia dydaktyczne realizowane były pod postacią zajęć w Porannym kole
i Aktywności zabawowo – zadaniowej w grupach.

Zajęcia w Porannym kole miały charakter edukacyjny. W celu realizacji podstawy programowej i tym samym wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności dzieci w poszczególne dni realizowały różne rodzaje treści dydaktycznych: artystyczną, matematyczną, przyrodniczą i ekologiczną, ruchową, zdrowotną.

Aktywność w grupach zabawowo – zadaniowych realizowana była po zajęciach w „Porannym kole”.

Praca w grupach odbywała się w zorganizowanych kącikach: kąciku darów, kąciku twórczym, kąciku badawczym i kąciku gospodarczym.

Grupa pracowała w tym samym składzie przez cały tydzień. Działanie takie było celowe i planowe, a jego zadaniem było rozwijanie kompetencji społecznych dzieci i rozwijanie ich wiedzy społecznej.

Praca w grupach odbywała się metodą stacyjną – grupy w ciągu kolejnych dni przechodziły do kolejnych kącików.

Pierwsze zajęcia tego typu były przeprowadzone w tygodniu, podczas omawiania tematu
o owocach i warzywach. Dzieci próbowały swych sił w różnych zadaniach i w grupach,
w których musiały współpracować. To cecha bardzo ważna, aby zajęcia przebiegały
w sposób prawidłowo.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor