Pszczółki dar 3

W ostatnim tygodniu w grupie „Pszczółki” poznano Dar 3. W skład niego wchodzi osiem małych sześcianów (2,5×2,5×2,5 cm), które powstały poprzez przecięcie (pionowe
i poziome) dużego sześcianu z Daru 2.

Zabawy z Darem 3 pozwoliły dzieciom dokonywać porównań i dochodzić do wniosków o identyczności elementów,  a także dostrzeganiu części i całości. Pomogły opanować takie pojęcia jak: ściana, krawędź, wysokość, szerokość, długość, wierzchołek. Sześciany umożliwiły dzieciom układanie kształtów, ornamentów, co z kolei przyda się
w przyszłości do nauki matematyki.

Pracując w poszczególnych kącikach tematycznych  dzieci  rozwijały swoje różne umiejętności m.in. mogły uwydatnić swoje pomysły, rozbudzać swoją wyobraźnię, spostrzegawczość.

  • Kącik darów – układanie ramek z daru 3 na siatce geometrycznej.
  • Kącik twórczy –  tworzenie aparatu fotograficznego z pudełek.
  • Kącik badawczy- zabawy  z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych oraz pomocy do obserwacji, np. mikroskopów, szkieł powiększających, lup.
  • Kącik gospodarczy – budowanie aparatu fotograficznego z paluszków  i ciasteczek.

Wszystkie czynności wykonywane w poszczególnych kącikach wyzwalały w dzieciach wiele radości, ciekawości. Przy okazji omawiania tematu  o fotografii dzieci uczestniczyły
w krótkiej wycieczce do Zakładu Fotograficznego. Tam mogły również wiele ciekawych rzeczy zobaczyć i wiele usłyszeć.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor