Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Matki Bożej Królowej Polski

Dn. 29.04.2016 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta Akademia z okazji  Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Matki Bożej Królowej Polski przygotowana przez dzieci z gr. ”Pszczółki”. Na tą  uroczystość  zostali zaproszeni również rodzice wykonawców. Dzieci przygotowały piękny program słowno – muzyczno- taneczny, przybliżający wszystkim widzom najważniejsze dla nas Polaków wydarzenia historyczno- religijne. Celem uroczystości było kształtowanie postaw patriotycznych oraz postawy dziecka Maryi poprzez oddawanie czci Matce Bożęj  Królowej Polski. Oprócz pięknych wierszy i piosenek wprowadzających w nastrój zbliżających się  uroczystości patriotycznych i religijnych  największe wrażenie wywarł wykonany przez „Pszczółki” taniec – krakowiak.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor