Święto Niepodległości

Dzięki zaproszeniu z Przedszkola nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim nasze dzieci 10 listopada wzięły udział w uroczystym programie artystycznym „Polska – nasz dom”, który odbył się w Kinie Etiuda.

Uroczystość odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego.

Podczas uroczystości dzieci ukazały historię Polski od utraty niepodległości do momentu jej odzyskania. Montaż słowno – muzyczny poprzedziła scenka teatralna, w której rodzice wyjaśniali dzieciom co to znaczy utrata niepodległości naszego kraju i jak ją odzyskaliśmy.  Przedszkolaki pięknie recytowały wiersze, śpiewały patriotyczne pieśni i tańczyły tańce narodowe, ludowe, tj. polonez, krakowiak i mazur. Doniosłym momentem było wspólne odśpiewanie „Roty”. Słowa piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” śpiewały na scenie wszystkie dzieci, nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor