III Międzyszkolna Debata na temat „Segregacji odpadów komunalnych i jej wpływu na niską emisję i zdrowie mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego”

Dnia 12.06.2018r. dwoje przedstawicieli z naszego przedszkola wzięło udział w III Międzyszkolnej Debacie  na temat „Segregacji odpadów komunalnych i jej wpływu na niską  emisję i zdrowie mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego” zorganizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,  która odbyła się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta.

W debacie brały udział dzieci 6 letnie z ostrowieckich przedszkoli wraz z nauczycielami oraz dyrekcją. Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi reprezentowała dwójka dzieci z grupy „Żabki”- Julia Kurek i Marcel Stec wraz z nauczycielką Anną Borek. Jedno z dzieci miało za zadanie zadać pytanie ekspertowi a drugie brało udział w grupie „doradców”.

Celem debaty było kształtowanie Eko świadomości, podnoszenie ekologicznej kultury a także upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego. Eksperci uświadomili uczestnikom debaty o odpowiedzialności za prawidłowe postepowanie z odpadami oraz zachęcali do troski o środowisko poprzez tworzenie trwałych nawyków ekologicznego stylu życia w domu, przedszkolu i najbliższym otoczeniu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w debacie, Certyfikat Uczestnika III Międzyszkolnej Debaty oraz upominki w postaci maskotek.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor