Zajęcia otwarte w grupie Jeżyków

Zajęcia otwarte zawsze wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród Rodziców, ponieważ uczestnicząc w nich mogą oni poznać charakter pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi. W czasie zajęć otwartych nauczyciele proszą Rodziców o czynny w nich udział. Dzięki temu Rodzice bawiąc się ze swoimi dziećmi stają się aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego. W dniu 18 maja takie zajęcia odbyły w grupie Jeżyków. Tematem zajęć była wiosenna łąka i jej mieszkańcy. Dzieci poradziły sobie doskonale, bardzo dobrze potrafią wymienić i opisać mieszkańców łąki oraz przeliczać w zakresie 9. Na koniec zajęć wspólnie z rodzicami wykonali wiosenną łąkę.Rodzice mogli przekonać się jak świetnie radzą sobie ich pociechy z rozwiązywaniem trudnych zadań.  Wspólna zabawa i praca bardzo zbliża, daje radość nie tylko dzieciom. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, aż żal było się rozstawać na koniec.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor